Remonty i modernizacje w lokalach ZGM zwiększają komfort użytkowania, ale i przynoszą oszczędności. Lokatorzy najczęściej modernizują systemy grzewcze, instalacje gazowe oraz wymieniają okna i drzwi.

Wszelkie modernizacje w lokalach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku wymagają pisemnej zgody ZGM, a roboty powinny być przeprowadzane przez osoby lub firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed przystąpieniem do robót najemca powinien także zadbać o dokonanie zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń, wymaganych przepisami prawa.

Należy pamiętać, aby roboty nie były uciążliwe dla pozostałych lokatorów. We własnym zakresie i na własny koszt trzeba usunąć gruz i inne odpady powstałe podczas prac, a także uporządkować wspólną przestrzeń mieszkalną w przypadku jej zanieczyszczenia wskutek prowadzonych robót.

Poza szczególnymi przypadkami, prace modernizacyjne nie są dofinansowywane przez ZGM. Najemca wykonuje je we własnym zakresie i na własny koszt.

Zachęcamy do skorzystania z ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze". Szczegóły dostępne na stronie https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Udostępnij: