W zasobach komunalnych Miasta Rybnik znajdziesz to, co najważniejsze w życiu każdego z nas – mieszkanie!


Mamy mieszkania gotowe do zasiedlenia, ale też takie, które wymagają remontu – możesz się go podjąć we własnym zakresie. 

 

Mieszkania do zasiedlenia

To lokale gotowe do zamieszkania, niewymagające remontu. Ich najemcami mogą być osoby, które posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego.

SPRAWDŹ WYKAZ MIESZKAŃ DO ZASIEDLENIA  

Mieszkania do remontu

To lokale, które wymagają przeprowadzenia remontu we własnym zakresie. Ich najemcami mogą być osoby, które posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego i zadeklarują chęć wyremontowania jednego z lokali umieszczonych w wykazie mieszkań do remontu.

SPRAWDŹ WYKAZ MIESZKAŃ DO REMONTU

Zamiana mieszkania

W zamianie mogą uczestniczyć najemcy lokali komunalnych, właściciele lokali mieszkalnych, osoby posiadające spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

 

 

Poznaj zasoby komunalne zarządzane przez ZGM w Rybniku!

 

Lokale użytkowe 

Udostępnij: