Zmiana stawek czynszu

Lokatorzy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej otrzymali w ostatnich dniach wypowiedzenia wysokości czynszu bądź odszkodowania. Ma to związek ze zmianą stawek czynszu, które będą obowiązywać od 01.04.2022 r.

 

Przed tym terminem lokatorzy otrzymają szczegółowe wyliczenie miesięcznych opłat za zajmowany lokal, na które składają się np. opłata za:

- centralne ogrzewanie,

- wywóz śmieci,

- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Stawki bazowe czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ustalane są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika nr 732/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Stawka bazowa czynszu ustalona aktualnie na poziomie 7 zł/m2.

Załączniku do zarządzenia, określone są podwyżki i obniżki, których poziom uzależniony jest od standardu mieszkania.

Poniżej zamieszczamy link do pełnej treści zarządzenia wraz z załącznikiem.

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=58531


Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. W razie niejasności zachęcamy do kontaktu z pracownikami ZGM numerami telefonów, wskazanymi w zakładce kontakt

 


Udostępnij: