RAZEM ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO!

Przypominamy, że klatki schodowe, korytarze piwniczne, wózkownie, suszarnie, strychy należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Zakazane jest zastawianie jakimikolwiek przedmiotami miejsc stanowiących drogę komunikacyjną oraz przeciwpożarową Pamiętajmy, że klatka schodowa stanowi główną drogę ewakuacji w sytuacjach zagrożenia np. w trakcie pożaru. pozostawione na drodze ewakuacyjnej przedmioty znacznie ograniczają lokatorom możliwość ucieczki, zaś służbom ratunkowym utrudniają przeprowadzenie skutecznej interwencji.

W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad, zarządca może zlecić usunięcie. przedmiotów, których usytuowanie powoduje ograniczenie wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej. 

Razem zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i współlokatorów.


Udostępnij: