ZGM

Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

mieszkasz, żyjesz …naprawdę!

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku (ZGM) jest jednostką budżetową Miasta Rybnik, której głównym zadaniem jest zarządzanie zasobami komunalnymi (mieszkaniami i lokalami użytkowymi) będącymi własnością Miasta Rybnik.

Jesteśmy zarządcą ponad 200 budynków i terenów przyległych na terenie Rybnika. W naszej działalności skupiamy się na bieżącym utrzymaniu i modernizacji zasobów komunalnych, ale dokładamy również wszelkich starań, aby najemcom rybnickich mieszkań i lokali żyło się bardzo dobrze!

Nasze podejście do powierzonych zadań i naszej codziennej pracy sprowadzamy do hasła Mieszkaj, żyj …naprawdę! Z jednej strony chcemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić mieszkanie – czyli realizować jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas: bezpieczne miejsce, do którego chętnie się wraca (przysłowiowy „dach nad głową”), a z drugiej strony chcemy, aby najemcy zasobów komunalnych – mieszkańcy Rybnika żyli godnie i szczęśliwie, dzięki zapewnieniu godziwych warunków życia.

 

PRZEJDŹ DO STREFY MIESZKAŃCA


Dyrekcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku


 

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku:

 

  • zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Rybnika – poprzez wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych,

  • zapewniamy rozwój biznesu w Rybniku – poprzez wynajem lokali użytkowych na potrzeby prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczych,

  • zarządzamy zasobami komunalnymi Miasta Rybnik – poprzez bieżące remonty i modernizacje istniejących zasobów lokalowych oraz budowę nowych,

  • stosujemy najbardziej optymalne rozwiązania – poprzez zastosowanie najnowszych dostępnych technologii w budownictwie,

  • uczestniczymy w życiu mieszkańców Rybnika – poprzez inicjowanie i zaangażowanie w rozmaite akcje, wydarzenia i kampanie społeczne.

 

Skontakuj się z nami