ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku informuje, iż obecnie nie posiada mieszkań do kapitalnego remontu.