ZGM

W zasobach komunalnych Miasta Rybnik znajdują się również lokale użytkowe, które przeznaczone są do prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej.


Lokale użytkowe przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynajęcie lokalu użytkowego z zasobów komunalnych zarządzanych przez ZGM w Rybniku odbywa się w drodze przetargu publicznego ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Rybnik na wysokość miesięcznego czynszu.

Wniosek na ustalenie stawki czynszu w okresie od 1 GRUDNIA 2020 r. do 31 GRUDNIA 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem 686/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 GRUDNIA 2020 r.

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1m2 pow. użytkowej na działalność handlowo-gospodarczą w lokalach.

POZNAJ ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH

Regulamin rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego

 

 

Poznaj zasoby komunalne zarządzane przez ZGM w Rybniku!
 

Mieszkania komunalne

Mieszkania socjalne