ZGM

1) Projekt pt.: ,,Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych- etap I”:

Etap I obejmuje budynki przy ul. W. Bogusławskiego 2,16,20, Patriotów 1,3, Plac Żołnierza 1, 4, Żurawia 1,4,6, Plac Pokoju 2. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 8 778 755,73 zł brutto, w tym kwota dofinansowania EFRR+ budżet państwa: 7 312 163,49 zł brutto. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę przestarzałych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe. Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.


3) projekt pt.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych- etap II”

Etap II obejmuję budynki przy ul. J. Lompy 1,2,3,4,5, J. Śniadeckiego 1,2,3,4,6, Czwartaków 2,4, W. Kuboszka 1, Astronautów 2, Patriotów 2, Wazów 3.
Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 15 337 014,38 zł brutto, w tym: kwota dofinansowania EFRR+ budżet państwa: 13 466 151,48 zł brutto.
Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających bezpośrednio na jakość powietrza w mieście w tym pyłu PM10 oraz CO2. Cel zostanie zrealizowany poprzez znacząca poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych objętych projektem oraz wymianę wszystkich wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.


5) projekt pt.: ,,Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Śródmieściu - etap III”

Projekt obejmuje budynki przy ul. Patriotów 20,22, W. Kuboszka 5, J. Lompy 6,12,14,15, Pierwszej Brygady 1, dr J. Rostka 1,2, Kadetów 3, Kraszewskiego 9
Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 28 645 205,33 zł brutto, w tym kwota dofinansowania Fundusz Spójności: 21 703 172,35 zł brutto. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę przestarzałych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe.
Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.

2) Projekt pt.: ,, Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych- etap IA”:

Etap IA obejmuje budynki przy ul. W. Bogusławskiego 3,5,9,10,12,14, J. Elsnera 2, Grażyńskiego 3, Plac Żołnierza 2, Żurawia 5. Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 6 238 240,78  zł brutto, w tym: kwota dofinansowania EFRR+ budżet państwa : 5 113 352,97 zł brutto. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę przestarzałych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe.

Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.


4) projekt pt.: ,,Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Niedobczycach”

Projekt obejmuje budynki przy ul. Gen. W. Andersa 18,20,28, Rymera 42, Barbary 19, Hetmańska 5-kotłownia, Hetmańska 1,5a,7.
Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 5 711 564,31 zł brutto, w tym: kwota dofinansowania EFRR: 3 957 775,44 zł brutto.
Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę/ modernizacje źródeł ciepła.
Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.