ZGM

Uwaga! Prosimy o zgłaszanie spraw dotyczących zalegającegu śniegu i lodu na dachach budynków.

W związku z panującą zimową aurą bardzo prosimy o zgłaszanie do administracji tematów związanych z zalegającym śniegiem i lodem na dachach budynków. Kontakt