Chcemy, aby każdy, kto nie jest w stanie sam zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych,znalazł swoje mieszkanie – nawet jeśli znajduje się w trudnej sytuacji życiowej czy finansowej! Rozwiązaniem są mieszkanie socjalne. 

Nawet, gdy Twoja sytuacja życiowa jest trudna, staramy się zapewnić jak najbardziej godziwe warunki mieszkaniowe, abyś mógł przezwyciężyć trudności i znaleźć swoją drogę w życiu.

W mieszkaniach socjalnych zapewniamy minimum 5m2 powierzchni dla jednej osoby lub 10m2 dla osób samotnych. Mieszkania mają zapewniony dostęp do wody i toalety, sprawną instalację elektryczną, urządzenia grzewcze i urządzenia do gotowania posiłków.

Poznaj zasoby komunalne zarządzane przez ZGM w Rybniku!

Mieszkania komunalne

Lokale użytkowe 

Udostępnij: