Mieszkania do zasiedlenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=362

Udostępnij: