Mieszkania do remontu dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=363

Udostępnij: