W zasobach komunalnych Miasta Rybnik znajdują się również lokale użytkowe, które przeznaczone są do prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej.


Lokale użytkowe przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynajęcie lokalu użytkowego z zasobów komunalnych zarządzanych przez ZGM w Rybniku odbywa się w drodze przetargu publicznego ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Rybnik na wysokość miesięcznego czynszu.

Wniosek na ustalenie stawki czynszu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem 74/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 luty 2021 r.

POZNAJ ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Regulamin rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego

 

 

Poznaj zasoby komunalne zarządzane przez ZGM w Rybniku!
 

Mieszkania komunalne

Mieszkania socjalne

Udostępnij: