W zasobach komunalnych Miasta Rybnik znajdują się również lokale użytkowe, które przeznaczone są do prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej.


Lokale użytkowe przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynajęcie lokalu użytkowego z zasobów komunalnych zarządzanych przez ZGM w Rybniku odbywa się w drodze przetargu publicznego ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Rybnik na wysokość miesięcznego czynszu.

 

POZNAJ ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Regulamin rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego

 

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M² POW. UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO – GOSPODARCZĄ

 

 

Udostępnij: