Aby nasze domy były piękne, bezpieczne i spełniały współczesne standardy użytkowe, co roku planujemy remonty i inwestycje zasobów komunalnych Miasta Rybnik.

Modernizacje, remonty i budowy nowych zasobów prowadzone są w miarę posiadanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku środków finansowych. Te pozyskujemy również ze źródeł zewnętrznych.

Staramy się, aby wszelkie inwestycje prowadzone były według najnowszych dostępnych technologii w budownictwie. Wszystko po to, aby budynki gminne spełniały określone standardy bezpieczeństwa i użytkowania, a ich bieżąca eksploatacja była ekonomiczna.
 

PLANOWANA REALIZACJA POTRZEB REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH SPRAWDŹ

Udostępnij: