Jeśli posiadasz zadłużenie w opłatach czynszowych,

a nie masz możliwości jego spłaty, możesz Twój dług odpracować!

Osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej i lokatorom zajmującym mieszkania bez tytułu prawnego, umożliwiamy spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. Może ono obejmować drobne prace usługowe i porządkowe w gminnych placówkach w Rybniku.

Co zyskujesz?

  • Powstrzymanie spirali zadłużenia!

  • Pracę, dzięki której spłacasz zadłużenie.

Aby uzyskać pomoc w tej formie, należy zgłosić się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku i złożyć odpowiednie dokumenty.

Stawka godzinowa świadczenia rzeczowego wynosi 18 zł – na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZGM w Rybniku.


Podstawa prawna

Zarządzenie nr 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Windykacji – tel. 32 429 48 96 lub 32 429 48 98Sprawdź inne rozwiązania ZGM w sytuacji zaległości w opłatach czynszowych:

 

Rozłóż zadłużenie na raty

Obniż wysokość czynszu

Uzyskaj dodatek mieszkaniowy

Udostępnij: