Jeśli zalegasz z opłatami czynszowymi,

możesz ubiegać się o rozłożenie zadłużenia na raty!

Co zyskujesz?

  • Powstrzymanie spirali zadłużenia!

  • Rozłożenie zadłużenia na raty, na okres maksymalnie 18 miesięcy – w szczególnych przypadkach okres ten może być dłuższy.

  • Brak odsetek od zadłużenia objętego spłatą ratalną.

W ramach rozwiązania możesz ubiegać się również o odroczenie terminu płatności części lub całości zadłużenia.

Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.


Podstawa prawna:

398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Windykacji – tel. 32 429 48 96 lub 32 429 48 98


Sprawdź inne rozwiązania ZGM w sytuacji zaległości w opłatach czynszowych:

 

Spłać zadłużenie w formie świadczenia rzeczowego

Obniż wysokość czynszu

Uzyskaj dodatek mieszkaniowy

Udostępnij: