Jeśli z powodu niskich dochodów nie jesteś w stanie płacić regularnie czynszu, możesz ubiegać się o obniżenie opłat czynszowych!

Czynsz może być obniżony nawet o 50%, jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 100% najniższej emerytury (czyli od 1 marca 2019 r. kwoty 1100,00 zł), lub o 25% gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi od 100% do 125% najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. jest to kwota od 1100,00 zł do 1375,00 zł).

Co zyskujesz?

  • Obniżenie opłat nawet o 50%, na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia obniżki na kolejny rok).

  • Regularnie płacisz czynsz i unikasz zadłużenia!

Obniżka czynszu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego, można udzielić obniżki czynszu dopiero po okresie, na który otrzymały ten dodatek.

Obniżka czynszu nie może być zastosowana wobec czynszu ustalonego w drodze publicznej licytacji.


Podstawa prawna:

Uchwała nr 668/XLIII/ 2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14.12.2017 r.

Uchwała nr 734/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Windykacji – tel. 32 429 48 96 lub 32 429 48 98


Sprawdź inne rozwiązania ZGM w sytuacji zaległości w opłatach czynszowych:

Rozłóż zadłużenie na raty

Obniż wysokość czynszu

Uzyskaj dodatek mieszkaniowy

Udostępnij: