Jeśli z powodu niskich dochodów nie jesteś w stanie płacić regularnie czynszu, możesz ubiegać się o obniżenie opłat czynszowych!

Czynsz może być obniżony nawet o 50%, jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 100% najniższej emerytury (czyli od 1 lipca 2021 r. kwoty 1.066,24 zł), lub o 25% gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi od 100% do 125% najniższej emerytury (od 1 lipca 2021 r. jest to kwota od 1066,24 zł do 1.332,80 zł).

Co zyskujesz?

  • Obniżenie opłat nawet o 50%, na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia obniżki na kolejny rok).

  • Regularnie płacisz czynsz i unikasz zadłużenia!

Obniżka czynszu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego, można udzielić obniżki czynszu dopiero po okresie, na który otrzymały ten dodatek.

Obniżka czynszu nie może być zastosowana wobec czynszu ustalonego w drodze publicznej licytacji.


Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR 576/XXXV/2021 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik.

UCHWAŁA NR 499/XXVIII/2020 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik.

Uchwała nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Lokalowy - tel. 32 429 48 68


Sprawdź inne rozwiązania ZGM w sytuacji zaległości w opłatach czynszowych:

 

Rozłóż zadłużenie na raty

Obniż wysokość czynszu

Uzyskaj dodatek mieszkaniowy

Udostępnij: