Jeśli z powodu niskich dochodów nie jesteś w stanie płacić regularnie czynszu, możesz ubiegać się o obniżenie opłat czynszowych!

Czynsz może być obniżony nawet o 50%, jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 100% najniższej emerytury (czyli od 1 marca 2022 r. kwoty 1.217,98 zł), lub o 25% gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi od 100% do 125% najniższej emerytury (od 1 marca 2022 r. jest to kwota od 1217,98 zł do 1.522,47 zł).

Co zyskujesz?

  • Obniżenie opłat nawet o 50%, na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia obniżki na kolejny rok).

  • Regularnie płacisz czynsz i unikasz zadłużenia!

Obniżka czynszu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego, można udzielić obniżki czynszu dopiero po okresie, na który otrzymały ten dodatek.

Obniżka czynszu nie może być zastosowana wobec czynszu ustalonego w drodze publicznej licytacji.


Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR 763/XLV/2021 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik.

 

UCHWAŁA NR 900/LII/2022 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Lokalowy - tel. 32 429 48 68


Sprawdź inne rozwiązania ZGM w sytuacji zaległości w opłatach czynszowych:

 

Rozłóż zadłużenie na raty

Obniż wysokość czynszu

Uzyskaj dodatek mieszkaniowy

Udostępnij: