W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
zaleca załatwianie wszelkich możliwych spraw
nie wymagających osobistej wizyty w placówkach ZGM
telefonicznie:  32 422 60 36, 32 429 48 60 , ADM 1 - 32 4243881, ADM 2 - 32 4220221
lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zgm@zgm.rybnik.pl


Udostępnij: