ZGM

Uwaga ! nowe numery telefonów do zgłaszania usterek

Od 01.01.2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej obowiązywać będą niżej podane nr telefonów do zgłaszania awarii:

Telefon Alarmowy

 W sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dla całego administrowanego zasobu: 

          → 32 755 88 11

czynny po godzinach pracy Zakładu oraz całą dobę w dni wolne od pracy

 

w godzinach pracy Zakładu:

      →  32/ 422-17-69 - dla terenu administrowanego przez „AZB NR1”  z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kościuszki 17
      →  32/ 441-45-71 - dla terenu administrowanego przez „AZB NR2” z siedzibą w dzielnicy Boguszowice Osiedle, przy ul. Patriotów 90