ZGM

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Pomagamy ofiarom przestępstw i osobom im najbliższym.

Zapewniamy im bezpłatne wsparcie prawne i psychologiczne, a także pomoc finansową w zakresie:
- bonów żywnościowych,
- bonów odzieżowych i na środki czystości,
- pokrywania bieżących rachunków i opłat,
- pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych,
- pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania,
- zakupu urządzeń i wyposażenia domowego,
- zakupu podręczników, przyborów szkolnych i materiałów edukacyjnych,
- dopłat do żłobków i klubów dziecięcych,
- dopłat do szkoleń i kursów zawodowych.