Nowy projekt budynku senioralnego

14 listopada 2018 r. podpisaliśmy umowę z Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k., na opracowanie projektu budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku.

14 listopada 2018 r. podpisaliśmy umowę z Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k., na opracowanie projektu budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku.
W budynku zamieszka łącznie 96 osób w mieszkaniach chronionych i komunalnych.
Gotową dokumentację powinniśmy otrzymać w kwietniu 2019 r.


Udostępnij: