„Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku”

Miasto Rybnik podpisało umowę o dofinansowanie projektu z Województwem Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Inwestycja pn. „Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku” przewiduje remont mieszkań w następujących lokalizacjach:

Ul. Piasta 19/2

Ul. Plac Pokoju 2a/1

Ul. Śniadeckiego 6a/3

Ul. Sportowa 115/1

Zakres prac obejmuje m.in. roboty remontowo-budowlane polegające na robotach rozbiórkowych, murowe, tynkarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkowe i okładzinowe, gipsowe, malarskie i porządkowe, wywóz i utylizację gruzu oraz roboty instalacyjne (wod-kan, c.o. i elektryczne).

W ramach zadania zostanie zakupione także niezbędne wyposażenie mieszkań określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 26.04.2018r.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 513 584,57 zł.

Z czego podział źródeł finansowania zakłada:

  • 85% wkładu w ramach dotacji z RPO WSL 2014-2020
  • 10% wkładu z budżetu państwa
  • 5% wkładu miasta Rybnika

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 16.12.2019 r.


Udostępnij: