Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Mieszkania do remontu
Mieszkania do remontu

Aktualne oferty mieszkań do remontu

Drukuj PDF

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Informuje, że przeznacza następujące mieszkanie do remontu
wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy
L.P. Adres lokalu
mieszkalnego
Pow.
lokalu
w m2
Pow.
mieszkalna
w m2
Wyposażenie Kondygnacja Wizja lokalu
mieszkalnego
Godzina Mieszkanie
przeznaczone
dla
1. Kadetów 6b/12 35,46 Ip - 15,06
IIp - 10,03
wc, łazienka,
wod-kan,gaz,
3 24.08.2016 r. 10.00-10.30 1-5 osobowej
rodziny
2. Kuboszka 4c/5 50,40 Ip - 20,16
IIp - 14,88
wc, łazienka,
wod-kan,gaz,
1 25.08.2016 r. 10.00-10.30 3-7 osobowej
rodziny
3. Śniadeckiego 3b/9 48,10 Ip - 19,00
IIp - 12,36
wc, łazienka,
wod-kan,gaz,
2 25.08.2016 r. 10.40-11.10 3-6 osobowej
rodziny
4. Patriotów 12b/8 39,64 Ip - 23,86 wc, łazienka,
wod-kan,gaz,
2 23.08.2016 r. 10.35-11.05 1-4 osobowej
rodziny

Termin wywieszenia przedmiotowego mieszkania od 22.08.2016 r. do 26.08.2016 r.

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby,które łącznie spełniają następujące warunki:
  • posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania do kapitalnego remontu
  • złożyły kompletny i wiarygodny arkusz weryfikacyjny w terminie wywieszenia lub arkusz został zweryfikowany przed upływem 12 miesięcy od daty wywieszenia niniejszego wykazu
  • wskazały pisemnie jeden z lokali umieszczonych w wykazie
W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów, a wniosek osoby rezygnującej stanie się nieaktualny i zostanie przekazany do archiwum.

Arkusze weryfikacyjne złożone po 26.08.2016 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu przeznaczonego do kapitalnego remontu bez podania przyczyny.


Oferty ze wskazaniem wybranego mieszkania należy składać w Biurze Przydziaów i Zamian pok. nr 19 przy ul. Kościuszki 17

Informacji udziela Dział Lokalowy ZGM:
od poniedziałku do środy w godz. 7.00 do 15.00
czwartek w godz.7.00 do 17.00
piątek w godz.7.00 do 13.00

Telefon :32 429 48 68

 


Strona 1 z 41

Reklama
Reklama
Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości