Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Mieszkania do remontu
Mieszkania do remontu

Aktualne oferty mieszkań do remontu

Drukuj PDF

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Informuje, że przeznacza następujące mieszkania do remontu
wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy
L.P. Adres lokalu
mieszkalnego
Pow.
lokalu
w m2
Pow.
mieszkalna
w m2
Wyposażenie Wizja lokalu
mieszkalnego
Godzina Mieszkanie
przeznaczone
dla
1. Morcinka 5a/10 37,92 Ip - 14,82
IIp - 10,23
wc, łazienka,
wod-kan, co
17.12.2014 r. 11.00-11.30 1-5 osobowej rodziny
2. Kadetów 3c/3 46,71 Ip - 11,62
IIp - 17,42
wc, łazienka,
wod-kan, gaz
15.12.2014 r. 11.30-12.00 2-5 osobowej rodziny
3. Kawalca 6/18 64,20 Ip - 18,74
IIp - 13,94
IIIp - 13,18
wc, łazienka,
wod-kan, gaz, co
16.12.2014 r. 10.00-10.30 3-9 osobowej rodziny
3. Rostka 2c/5 50,40 Ip - 20,16
IIp - 14,88
wc, łazienka,
wod-kan, gaz
15.12.2014 r.
12.00-12.30 2-7 osobowej rodziny
4. Śniadeckiego 4a/6 51,14 Ip - 17,67
IIp - 11,78
wc, łazienka,
wod-kan, gaz
15.12.2014 r. 11.00-11.30 2-5 osobowej rodziny
5. Żurawia 7a/3 46,71 Ip - 16,80
IIp - 10,42
wc, łazienka,
wod-kan, gaz
17.12.2014 r. 13.00-13.30 2-5 osobowej rodziny

Termin wywieszenia przedmiotowych mieszkań od 08.12.2014 r. do 22.12.2014 r.

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby,
które łącznie spełniają następujące warunki:
  • posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania do kapitalnego remontu
  • złożyły kompletny i wiarygodny arkusz weryfikacyjny w terminie wywieszenia lub arkusz został zweryfikowany przed upływem pół roku od daty wywieszenia niniejszego wykazu
  • wskazały pisemnie jeden z lokali umieszczonych w wykazie
W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów.
Arkusze weryfikacyjne złożone po 22.12.2014 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu przeznaczonego do kapitalnego remontu bez podania przyczyny.


Oferty ze wskazaniem wybranego mieszkania należy składać w Biurze Przydziałów i Zamian pok. nr 19 przy ul. Kościuszki 17

Informacji udziela Dział Lokalowy ZGM:
od poniedziałku do środy w godz. 7.00 do 15.00
czwartek w godz.7.00 do 17.00
piątek w godz.7.00 do 13.00

Telefon :32 429 48 68

 


Strona 1 z 28

Reklama
Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości