Rejestr zmian

Data Nazwa Opis zmian Inne
20.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych Przetarg DZP.1120.0001.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMI w Rybniku Przetarg DZP.1120.0057.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Przetarg DZP.1120.0052.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMII w Rybniku Przetarg DZP.1120.0054.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMII w Rybniku Przetarg DZP.1120.0055.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMI w Rybniku Przetarg DZP.1120.0056.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez Zakład Go Przetarg DZP.1120.0053.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez ZGM ADM 1 Przetarg DZP.1120.0051.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - ADM I z dojściem do i wokół budynków. Przetarg DZP.1120.0050.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8 -16 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0049.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Białych 6A w Rybniku Przetarg DZP.1120.0047.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego nr 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informa Przetarg DZP.1120.0048.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej muru oporowego ze schodami terenowymi przy Placu Żołnierza 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0045.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku usługowego przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0046.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku magazynowo-biurowego przy ul. Pod Lasem 50 B w Rybniku Przetarg DZP.1120.0043.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
  Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja na zadanie 1,2,3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkan Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.02.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.02.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Inwentaryzacja budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu technicznego budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Rudzka 409 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 30.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Morcinka 23 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Morcinka 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.01.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2018
Łukasz Oleś
Regulamin publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 25.01.2018 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacji Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2018
Justyna Kurzyńska
sprostowanie treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Docieplenie ściany budynku (w części mieszkalnej) przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 22.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn. 17.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 15.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2018
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2018
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2018
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2018
Zenon Nowak
Plan postepowań o udzielenie zamówień w Roku 2017 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2018
Łukasz Oleś
UCHWAŁA NR 668/XLIII /2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zas Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 813/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 813/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 814/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 814/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 20.12.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Dział Windykacji
     kierownik: Justyna Rener tel. 32 429 48 94
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Dział Windykacji
     kierownik: Justyna Rener 32 429 48 94
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Kierownik: Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Kierownik: Sabina Madziar tel: 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Kierownik: Sabina Madziar
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Sabina Madziar
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji i Procesów Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedź na pytanie z dn. 08.12.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM przy ul. Piownik 9’’ Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.12.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Rozbiórka garaży przy ul. Andersa 16 z utwardzeniem terenu Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Plan zagospodarowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM przy ul. Piownik 9’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 754/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 4 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 738/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.12.2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/201 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/20 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 738/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.12.2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/201 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/20 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeni Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2017
Łukasz Oleś
UCHWAŁA NR 639/XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wr Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Łukasz Oleś
UCHWAŁA NR 638/XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 pa Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.11.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.11.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2017
Łukasz Oleś
Schemat organizacyjny Utworzenie grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2017
Łukasz Oleś
Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji i Procesów Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 22.11.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Schemat kanalizacji deszczowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont przyłącza kanalizacji deszczowej – przyłącze do budynku komunalnego ul. Lompy 15D Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ZGM z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar - Lompy 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
  Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.11.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie nr 720/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 4 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Mapy sytuacyjne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podzia Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.11.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Projekt zadaszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania z dn. 27.10 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Rysunki Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Usunięcie załącznika Specyfikacja techniczna w przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków’ Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.10.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2017
Zenon Nowak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2017
Zenon Nowak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2017
Zenon Nowak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.10.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.10.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Mapa sytuacyjna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
„Odtworzenie instalacji c.o. w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.09.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Informacja Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
odpowiedź na pytanie z dn. 26.09.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.09.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 3, 4, 5, 6, 8 oraz unieważnieniu postępowania dla zad. 1, 2, 7, 9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Warunki techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
  Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Mapy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Projekt wykonawczy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.09.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad.. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.08.2017
Łukasz Oleś
Kontrole Anonimizacja danych osobowych. Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Karolina Liszka
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Warunki techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 551/217 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23. sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 4 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Rysunki Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Opinia konserwatorska Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2017
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 540/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowyc Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 540/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowyc Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Naprawa uszkodzeń budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku-Stodołach Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.08.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 534/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jankowickiej 1 Powiatowemu U Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.08.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.08.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 536/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Szkice Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.08.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 512/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2017
Justyna Kurzyńska
sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Projekt i przedmiar Zadanie nr 2: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i c. o. w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym przy ul. Śniadeckiego 4c/3 w R Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Zadanie nr 2: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i c. o. w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym przy ul. Śniadeckiego 4c/3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Zadanie nr 2: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i c. o. w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym przy ul. Śniadeckiego 4c/3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Projekt budowlany Zadanie nr 1: Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy nr 6 w Rybniku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Projekt budowlany Zadanie nr 1: Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy nr 6 w Rybniku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy nr 6 w Rybniku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Zadanie nr 1: Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy 6 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.08.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.08.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 7 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ,10 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 494/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.7.2017 r. w sprawie miany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 P Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 494/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.7.2017 r. w sprawie miany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 P Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.07.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żo Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 1, Bogusławskiego 16, Placu Żołnierza 4, Placu Pok Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 1, Bogusławskiego 16, Placu Żołnierza 4, Placu Pok Usunięcie załącznika Dokumentacja Zadanie nr 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 1, Bogusławskiego 16, Placu Żołnierza 4, Placu Pokoju 2 w przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Usunięcie załącznika Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 w przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 1, Bogusławskiego 16, Placu Żołnierza 4, Placu Pok Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
  Usunięcie załącznika w przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
  Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
  Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.07.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.07.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.07.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
25.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
24.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Naprawa uszkodzeń budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku-Stodołach Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żo Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2017
Karolina Liszka
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2017
Karolina Liszka
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumenty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Projekty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
  Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Karolina Liszka
Odpowiedź na pytanie z dn. 30.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 418/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie 2: Wykonanie nawierzchni z płyt gumowych na placu zabaw przy ul. Ogrodowskiego 1-9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Dariusz Poźniak
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0025.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0025.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.06.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.06.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Rzuty dachów Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Odpowiedzi na pytania z dn. 21 i 22.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont dachu wymiana instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kuboszka 5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Dokumenty Zadanie nr 2 Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Zgrzebnioka 4 w Ryb Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Dokumenty Zadanie nr 2 Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Zgrzebnioka 4 w Ryb Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Dokumenty Zadanie nr 1 Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 13 w Rybni Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców - poprawione formularze oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 13.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 13.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 1.06.2017 r. Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania 1.06.2017 r. w przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 1.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 12.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.06.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik:
Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik: Janina Ossa
     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
Schemat organizacyjny Modyfikacja grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
Schemat organizacyjny Utworzenie grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumenty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Projekty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 370/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
poprawiony przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 25.05.2017 r Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 24.05.2017 r Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 290/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04.05.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 337/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.5.2017 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalneg Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 22.05.2017 r Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 19.05.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Usunięcie załącznika Przedmiar w przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Czyszczenie i uszczelnienie przewodu kominowego dla obsługi kotła węglowego w mieszkaniu przy ul. Czwartaków 4B/3 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Schematy stolarki okiennej i drzwiowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2017
Łukasz Oleś
Zastępca Dyrektora Andrzej Waliszewski
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Karolina Liszka
Docieplenie dachu oraz części ścian w budynku Administracji II przy ul. Patriotów 32 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Karolina Liszka
Odpowiedź na pytanie z dn. 04.05.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik: Janina Ossa
     Biuro Polityki Lokalowej kierownik: Ewa Kanclerz-Oliwa 32 429 48 97
     Biu
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Dział Techniczny
     Kierownik: Janusz Bluszcz tel. 32 429 48 63
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Andrzej Waliszewski
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Docieplenie dachu oraz części ścian w budynku Administracji II przy ul. Patriotów 32 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.04.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.04.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1,3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2, 3, 4, 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 495/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawności Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 495/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawności Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Usunięto załącznik Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Utworzenie załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 28.3.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali u Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1, 3, 4, 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1, 3, 4, 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2017
Karolina Liszka
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.04.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.04.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.03.2017 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.03.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar roboty instalacyjne - nowy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 30.03.2017 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodu dyspozycyjnego o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem 3 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 22.03-27.03 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Karolina Liszka
Wynajem samochodu do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.03.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Załącznik do odpowiedzi Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 17.03-21.03 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2017
Karolina Liszka
Odpowiedź na pytanie z dn. 20.03.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców - wizja lokalna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2017
Zenon Nowak
  Przetarg przeniesiono do archiwum Przetarg usunięto
historia przetargu
21.03.2017
Zenon Nowak
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0008.2017 przeniesiono do archiwum Przetarg usunięto
historia przetargu
17.03.2017
Łukasz Oleś
Dyrektor Artur Gliwicki
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.03.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 3, 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert w postępowaniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1, 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku, w wyniku którego powstaną lokale socjalne Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.03.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 08.03.2017 r Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2017
Karolina Liszka
Odpowiedź na pytanie z dn. 06.03.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2017
Karolina Liszka
Odpowiedź na pytanie z dn. 06.03.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.03.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 107/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.2.2017 r. w sprawie użyczenia lokalu Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturaln Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku, w wyniku którego powstaną lokale socjalne Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.03.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 01.03.2017 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.03.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 129/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.2.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2017
Karolina Liszka
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2017
Karolina Liszka
  Przetarg usunięto
historia przetargu
01.03.2017
Karolina Liszka
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
01.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.02.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.02.2017
Zenon Nowak
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.02.2017
Zenon Nowak
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2017
Łukasz Oleś
p.o. Dyrektora Janusz Bluszcz
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla ośmiu mieszkań znajduj Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.02.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.02.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.02.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.02.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.02.2017
Karolina Liszka
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.02.2017
Zenon Nowak
Aktualizacja Planu Postępować o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.02.2017
Dariusz Poźniak
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.01.2017r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.01.2017r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2017
Łukasz Oleś
Regulamin Działania Zespołu Mediacyjnego Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie nr 21/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Mediacyjnego oraz za Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10.07.2012 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie NR 20/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 11/2012 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.01.2017
Łukasz Oleś
Dział Wsparcia Najemcy
     kierownik: Barbara Goik-Bryja  tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.01.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.01.2017
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 451/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad w Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.01.2017
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 451/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad w Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych na rok 2017 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych Usunięto łącze Dokument usunięto
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych Modyfikacja łącza Dokument usunięto
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych Utworzenie łącza Dokument usunięto
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Informacje nieudostępnione Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Inne Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Kontrole Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Zarządzenia Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Regulaminy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan ZP 2017 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Przetargi Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan ZP 2017 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan ZP 2017 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.1.2017 w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Racibor Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.1.2017 w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Racibor Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 770/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/20 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 770/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.12.2016 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 770/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.12.2016 r. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 770/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.12.2016 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu rozliczania Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie NR 393/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.08.2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokalu Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzanie Nr 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunaln Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
. Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
. Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.12.2016
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 770/2016 w spr. zmiany wykazu lokali socjalnych Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
29.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2016
Łukasz Oleś
Regulaminy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2016
Łukasz Oleś
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2016
Łukasz Oleś
Zarządzanie Nr 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunaln Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.12.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2016
Łukasz Oleś
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty zad 9,10,14, 20 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.12.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.12.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.12.2016
Łukasz Oleś
regulaminyRegulamin_rozliczenia_mediow_01.12.2016.pdf Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.12.2016
Łukasz Oleś
Regulamin rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.12.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.12.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.12.2016
Łukasz Oleś
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Sobieskiego 14,15,20,22 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1,2,4,6,12 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 3,15 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.12.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 738/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.12.2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 3,7,8 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 9,10,14,20 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o Zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ADM I z dojściem do i wokół budynków Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 15,16,17,19 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania 11 i 18 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.12.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/20 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.11.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.11.2016
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik: Janina Ossa
     Biuro Polityki Lokalowej kierownik: Ewa Kanclerz-Oliwa 32 429 48 97
     Biu
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.11.2016
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik: Janina Ossa
     Biuro Polityki Lokalowej Ewa Kanclerz-Oliwa 32 429 48 97
     Biuro Przydzia
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 17.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacj Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
Regulamin publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
Regulamin publicznej licytacji stawki miesięcznej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Łukasz Oleś
Regulamin publicznej licytacji stawki miesięcznej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17 będącego w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 17.11.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania z 15.11.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Projekt instalacji c.o. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Projekt instalacji gazu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o Zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17 będącego w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Projekty instalacyjne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 671/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.09.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.09.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 610/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.9.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Ze Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.09.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.09.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy
     kierownik: Lena Wardenga  tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy
    kierownik: Lena Wardenga  tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy
   kierownik: Lena Wardenga  tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy < br/ >  kierownik: Lena Wardenga  tel.  32 429 48 98 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy
 kierownik: Lena Wardenga  tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy
 kierownik: Lena Wardenga   tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy
kierownik: Lena Wardenga   tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy
kierownik: Lena Wardenga
    tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy kierownik: Lena Wardenga
    tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy kierownik: Lena Wardenga
    tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy kierownik: Lena Wardenga
    tel.  32 429 48 98
Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy kierownik: Lena Wardenga
    tel.  32 429 48 98
Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy kierownik: Lena Wardenga
    tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy kierownik: Lena Wardenga
   tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy kierownik: Lena Wardenga
  tel.  32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Dział Wsparcia Najemcy kierownik: Lena Wardenga
    32 429 48 98
Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
15.09.2016
Dariusz Poźniak
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2016
Łukasz Oleś
Administracja Domów Mieszkalnych
     ADM1 - kierownik: Mariusz Figura tel. 32 429 48 81
     ADM2 - kierownik: Krzyszto
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.09.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.09.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 561/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.08.2016r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.09.2016
Katarzyna Wójtowicz
  Usunięcie załącznika w przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.09.2016
Katarzyna Wójtowicz
  Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.08.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.08.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 515/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.07.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2016
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2016
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn.25.07.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2016
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2016
Justyna Kurzyńska
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2016
Justyna Kurzyńska
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
pozwolenie na budowę Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
Modernizacja pasażu w budynku przy ul.Sobieskiego 22 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.07.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.7.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalneg Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
informacja dot. zmiany terminu składania ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.07.2016
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.07.2016
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.07.2016
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.07.2016
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.07.2016
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.07.2016
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców 16 i 16a w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z dnia 07.07.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2016
Zenon Nowak
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Plan sytuacyjny Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2016
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen Andersa 15 w Rybniku, w wyniku któ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.07.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 421/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.06.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2016
Łukasz Oleś
Informacja Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2016
Łukasz Oleś
Informacja Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2016
Łukasz Oleś
Informacja Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 18 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 14 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje Techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych wod.-kan., Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Pozwolenie na budowę Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje Techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Projekt zagospodarowanie placu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Projekt odwodnienie placu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zagospodarowanie placu przy budynku mieszkalnym ul. Barbary 19 w Rybniku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2016
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.06.2016
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.06.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.06.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.06.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2016
Łukasz Oleś
Schemat organizacyjny Modyfikacja grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.06.2016
Łukasz Oleś
Schemat organizacyjny Utworzenie grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.06.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.06.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 366/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Windykacji
     kierownik: Sabina Madziar 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.06.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Opinia MKZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Rysunki elewacji Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.06.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.06.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.06.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.06.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.06.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.06.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Rozliczeń
     kierownik: Jacek Podleśny tel. 32 429 48 93
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Rozliczeń
     kierownik: Jacek Podleśny tel. 32 429 48 92
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.06.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.06.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Okulickiego 14 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Informacje nieudostępnione Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik: Janina Ossa
     Biuro Polityki Lokalowej tel. 32 429 48 69
     Biuro Przydziałów i Zamian k
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Finansowo-Księgowy
     kierownik: Alina Bisek tel. 32 429 48 78
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Techniczny
     Kierownik: Łukasz Owczarek tel. 32 429 48 63
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Informatyki
     Kierownik: Zenon Nowak tel. 32 429 48 75
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Gospodarczy
     kierownik: Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Administracja Domów Mieszkalnych
     ADM1 - kierownik: Mariusz Figura tel. 32 424 38 81
     ADM2 - kierownik: Krzyszto
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Windykacji
     kierownik: Sabina Madziar 32 429 48 96
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Biuro Radców Prawnych
     tel. 32 429 48 67
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Procesów i Kontroli
     Jakub Salamon tel. 32 429 48 55
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Rozliczeń Wspólnot
     kierownik: Jacek Podleśny tel. 32 429 48 92
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Obrona Cywilna i Ochrona
     Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. bhp
     Jacek Reclik tel. 32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych
     kierownik: Alina Czapkiewicz tel. 32 429 48 90
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dział Zamówień Publicznych i Umów
     kierownik: Justyna Kurzyńska tel. 32 429 48 65
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Główna księgowa Lucyna Ojcowicz
     tel. 32 429 48 76
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Janusz Bluszcz
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Dyrektor Danuta Kolasińska
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Łukasz Oleś
Kontakt Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2016
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2016
Zenon Nowak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2016
Zenon Nowak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2016
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2016
Zenon Nowak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2016
Zenon Nowak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.06.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.06.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.06.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 20 mieszkań w zasobach Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2016
Agata Traczyk
opinia konserwatorska Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2016
Agata Traczyk
kotwienie ścian Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2016
Agata Traczyk
Remont dachu i kotwienie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 20 mieszkań w zasobach Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
Załączniki do dokumentacji Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelnym 1 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.05.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dwóch kondygnacji w budynku usługowo - mieszkalnym przy ul. Rynkowa 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.05.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 11.05.2016 + inwentaryzacja I i II piętra Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
dokumentacja zdjęciowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
dokumentacja zdjęciowa Usunięcie załącznika dokumentacja zdjęciowa w przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
dokumentacja zdjęciowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
opinia konserwatorska Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 11 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 3 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Usunięcie załącznika Specyfikacja techniczna w przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dwóch kondygnacji w budynku usługowo - mieszkalnym przy ul. Rynkowa 1 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.05.2016
Katarzyna Wójtowicz
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.04.2016
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.04.2016
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.04.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 300/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 278 /2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem N Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 282/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2016
Agata Traczyk
informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2016
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.04.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 269/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.4.2016 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.04.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.04.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 269/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.4.2016 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 21.04.2016 i 22.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.04.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 274/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19.4.2016 r. w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla STOWARZYSZENIA „17-tka” w budynku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2016
Agata Traczyk
Naprawa dwóch pochylni dla rowerów z wykonaniem balustrady w budynku mieszkalnym przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 18.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w zakresie zagospodarowania terenu pasażu pieszego pomiędzy budynkiem ul.Gliwicka 1 a parkingiem Przetarg DZP.1120.0044.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont mieszkania nr 19 po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morcinka 23b w Rybniku Przetarg DZP.1120.0042.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w mieszkaniu oraz docieplenia ścian i stropu przy ul. Długosza 4/2a w Rybniku Przetarg DZP.1120.0039.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul. Hetmańskiej 5 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0040.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0041.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej Przetarg DZP.1120.0038.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. Przetarg DZP.1120.0037.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont mieszkania nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Borki 37 B w Rybniku Przetarg DZP.1120.0036.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania i docieplenia budynków przy Plac Pokoju 2 i 3 oraz przy ul. Żurawia 7 w Przetarg DZP.1120.0035.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Podłączenie budynku przy ul.Sobieskiego 22 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej instalacji c. Przetarg DZP.1120.0030.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wykonanie boksu śmietnikowego dla bloku przy ul. Hibnera 44 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0034.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. Powstańców 16 i 16a Przetarg DZP.1120.0029.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy Pl. Kościelnym nr 1 i ul. Gliwickiej Przetarg DZP.1120.0031.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul.Morcinka 9 i 13 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0032.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. Zebrzydowicka 2 i ul. Zgrzebnioka Przetarg DZP.1120.0033.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Podłączenie budynku przy ul. Sobieskiego 15 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej instalacji c Przetarg DZP.1120.0027.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Roboty instalacyjne w budynkach - ul.Poligonowa 13,15,17 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0025.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem ścian budynku przy Pl.Żołnierza 3 w Rybniku - dokończenie robót Przetarg DZP.1120.0026.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach ZSW w Rybniku przy ul.Rudzkiej 13 Przetarg DZP.1120.0028.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Roboty instalacyjne w budynkach - ul. Poligonowa 13,15,17 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0024.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont boksu śmietnikowego na terenie osiedla ADM II - montaż boksu przy ul. Czwartaków 2,4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0023.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul.Czwartaków 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0022.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów budynku przy ul. Lompy 6 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0019.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów budynku przy ul. I Brygady 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0020.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów budynku przy ul. Śniadeckiego 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0021.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul. Śniadeckiego 6 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0015.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont ław kominiarskich i kominów budynku przy ul.Śniadeckiego 2 w Rybniku. Przetarg DZP.1120.0016.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont ław kominiarskich i kominów budynku przy ul. Lompy 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0017.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont ław kominiarskich i kominów budynku przy ul. Lompy 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0018.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul.Patriotów 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0012.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 10 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0013.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul. Bogusławskiego 9 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0014.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie placu wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0011.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Paderewskiego 37 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0010.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Paderewskiego 35 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0009.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADMI i ADMII Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0008.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą do przewozu materiałów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszk Przetarg DZP.1120.0002.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wynajem 3 samochodów wraz z kierowcami na potrzeby ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0003.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0004.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0005.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0006.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0007.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul.Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych Przetarg DZP.1120.0001.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Przetarg DZP.1120.0049.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - ADM I z dojściem do i wokół budynków. Przetarg DZP.1120.0048.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym przy ul. Białych 7 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0047.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Przetarg DZP.1120.0046.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Przetarg DZP.1120.0046.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Justyna Kurzyńska
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Przetarg DZP.1120.0046.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.04.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 227/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5.4.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.04.2016
Agata Traczyk
Wymiana okien z zamurowaniem drzwi balkonowych oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15 w Ry Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców dot. zmiany terminu składania ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 14.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
Remont i naprawa placów oraz dróg osiedlowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
opinia MKZ i pozwolenie na budowę Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2016
Agata Traczyk
Remont dachu i adaptacja strychu na mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
szkice Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
uzgodnienia konserwatorskie Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
dokumentacja zdjęciowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
opinia konserwatorska Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 11 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót - lokale usługowe Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót - lokale mieszkalne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
Remont lokali mieszkalnych i usługowych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjny Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
schematy okien Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM I i ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Usunięcie załącznika zbiorcze zestawienie ofert w przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2016
Agata Traczyk
Naprawa dwóch pochylni dla rowerów z wykonaniem balustrady w budynku mieszkalnym przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 07.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 10 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 6 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi n pytania z dnia 05.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2016
Agata Traczyk
Wykonanie instalacji domofonowej oraz wymiana drzwi wejściowych w klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Poligonowej 17 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
Wymiana okien z zamurowaniem drzwi balkonowych oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15 w Ry Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
Naprawa posadzek, wymiana okien oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 13 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
warunki techniczne PEC Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
lokalizacja obiektów Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Usunięcie załącznika specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. gen. Andersa 16,18, 20 i 28 w Ryb Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.03.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.03.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.03.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Usunięcie załącznika przedmiar robót w przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Usunięcie załącznika przedmiar robót w przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADMI, ADM II, Działu Gospdarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Dr Rostka 1 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Usunięcie załącznika przedmiary robót w przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2016
Agata Traczyk
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 6 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2016
Agata Traczyk
Likwidacja luksferów, montaż okien, wykonanie instalacji domofonowej, malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 15 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedz na pytania z dnia 18.03.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 170/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.3.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy u Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2016
Izabela Łucka
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2016
Izabela Łucka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2016
Izabela Łucka
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 22 C w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2016
Izabela Łucka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2016
Izabela Łucka
Likwidacja luksferów, montaż okien, wykonanie instalacji domofonowej, malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 15 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 15.03.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
Remont ław i kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Bogusławskiego 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Usunięcie załącznika dokumentacja przetargowa w przetargu DZP.1120.0015.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2016
Izabela Łucka
Remont ław kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Bogusławskiego 26 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2016
Izabela Łucka
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2016
Izabela Łucka
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.03.2016
Justyna Kurzyńska
odpowiedź na pytanie - termin wizji lokalnej budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedz na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
przedmiar zaktualizowany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
schemat regałów Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.03.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.03.2016
Łukasz Oleś
Regulamin Komisji Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.03.2016
Agata Traczyk
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2016
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców dot. zmiany terminu składania ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2016
Agata Traczyk
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2016
Agata Traczyk
Docieplenie stropu budynków mieszkalnych w strefie nad pasażem przy ul.Patriotów 12 c i ul. Patriotów 14a Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.03.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 127/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.2.2016 r. w sprawie: użyczenia lokalu dla Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno - Ku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.03.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.03.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 125/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2016 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.03.2016
Agata Traczyk
inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2016
Agata Traczyk
mapa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej adaptacji budynku byłego internatu na mieszkania przy ul. Borki 37 C w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 03.03.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 03.03.2016 r. Usunięcie załącznika odpowiedź na pytanie z dnia 03.03.2016 r. w przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 03.03.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
mapa sytuacyjna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku w wyniku k Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 29.02.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.02.2016
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.02.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.02.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.02.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 112/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.2.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.02.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.02.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 80/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.2.2016 r w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.02.2016
Agata Traczyk
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.02.2016
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.02.2016
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.02.2016
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.02.2016
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.02.2016
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.02.2016
Dariusz Poźniak
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.02.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.02.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.02.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
Wynajem samochodu wraz z kierowca na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
opinie Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Agata Traczyk
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.02.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 84/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.2.2016 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Homo-Homini z siedzibą w Rybniku przy ul. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2016
Izabela Łucka
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2016
Izabela Łucka
Termomodernizacja budynku oficyny przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2016
Izabela Łucka
zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2016
Izabela Łucka
zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2016
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Okulickiego 14 w Rybniku do kanalizacji sanitarnej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.02.2016
Izabela Łucka
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.02.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.02.2016
Izabela Łucka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.02.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.02.2016
Izabela Łucka
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.02.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.02.2016
Izabela Łucka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.02.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.02.2016
Izabela Łucka
Termomodernizacja budynku oficyny przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2016
Izabela Łucka
odpowiedzi na pytania z dnia 01.02.2016 r. - II Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2016
Izabela Łucka
odpowiedzi na pytania z dnia 01.02.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.01.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Usunięcie załącznika ogłoszenie o zamówieniu w przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.01.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.01.2016
Izabela Łucka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.01.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.01.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.01.2016
Izabela Łucka
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31 a w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.01.2016
Izabela Łucka
odpowiedzi na pytania z dnia 27 i 28. 01.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.01.2016
Izabela Łucka
odpowiedź na pytanie z dnia 27.01.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.01.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.01.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 42 /2016 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 25.01.2016 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 P Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2016
Izabela Łucka
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.01.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.01.2016
Izabela Łucka
odpowiedzi na pytania + dodatkowy przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.01.2016
Izabela Łucka
odpowiedź na pytanie z dnia 21.01.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.01.2016
Izabela Łucka
dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.01.2016
Izabela Łucka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.01.2016
Izabela Łucka
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2016 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.01.2016
Izabela Łucka
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.01.2016
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.01.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.01.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.01.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.01.2016
Łukasz Oleś
Uchwały Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.01.2016
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.01.2016
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 242/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika. Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.01.2016
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 242/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika do Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.01.2016
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 242/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika do Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.01.2016
Łukasz Oleś
Uchwałą Nr 242/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika do Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
08.01.2016
Łukasz Oleś
Uchwałą Nr 242/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika do Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
04.01.2016
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.01.2016
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 722/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.12.2015 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 P Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Dział Informatyki
     Kierownik: Zenon Nowak tel. (32) 429 48 75
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Dział Techniczny
     Kierownik: Łukasz Owczarek tel. (32) 429 48 63
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Administracja Domów Mieszkalnych
     ADM1 - kierownik: Mariusz Figura tel. (32) 424 38 81
     ADM2 - kierownik: Krzysz
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu porządk Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Regulamin Porządku Domowego. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Regulamin Porządku Domowego Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2015
Łukasz Oleś
Regulamin Porządku Domowego Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2015
Łukasz Oleś
Kontrole Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2015
Łukasz Oleś
Kontrole Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2015
Łukasz Oleś
Uchwały Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2015
Łukasz Oleś
Protokół z kontroli Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 700/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r. w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstant Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 699/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r. w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstant Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 698/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r. w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstant Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 697/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r.w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstante Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.12.2015
Łukasz Oleś
Lista Dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.12.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2015
Agata Traczyk
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMI w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.12.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.12.2015
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 688/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.12.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.12.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.12.2015
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.12.2015
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 688/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.12.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.12.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.12.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.12.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.12.2015
Agata Traczyk
informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.12.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.12.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 665/2015 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.12.2015
Łukasz Oleś
Projekt listy osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2016 rok Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
01.12.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.12.2015
Łukasz Oleś
Projekt listy osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2016 rok Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
01.12.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2015
Agata Traczyk
sprostowanie do odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2015
Agata Traczyk
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2015 + zmodyfikowane załączniki Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.11.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.11.2015
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.11.2015
Łukasz Oleś
Lista Dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.11.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMI w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMII w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.11.2015
Agata Traczyk
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMII w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2015
Agata Traczyk
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez Zakład Go Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2015
Agata Traczyk
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2015
Agata Traczyk
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez ZGM ADM 1 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2015
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 09.11.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.11.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2015
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 630/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 06.11.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2015
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2015
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2015
Zenon Nowak
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2015
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2015
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 630/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 06.11.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2015
Zenon Nowak
Uchwały Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2015
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 630/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 06.11.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku prz Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.11.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.11.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 604/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.11.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.11.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 603/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.11.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2015
Agata Traczyk
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - ADM I z dojściem do i wokół budynków. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2015
Agata Traczyk
sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.11.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.11.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.11.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.11.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.11.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 606/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem N Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.11.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.11.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 605/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/20 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.10.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.10.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wdrożenia weryfikacji sposobu wykorzysty Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedź na pytanie z dn. 16.10.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Mapy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8 -16 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.10.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
14.10.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowe
poszukuje kandydatów na stanowiska:

Dokument usunięto
historia dokumentu
13.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego nr 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informa Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej muru oporowego ze schodami terenowymi przy Placu Żołnierza 2 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Białych 6A w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dn. 05.10.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku usługowego przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej muru oporowego ze schodami terenowymi przy Placu Żołnierza 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
02.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej muru oporowego ze schodami terenowymi przy Placu Żołnierza 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.10.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.10.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.10.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 559/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.10.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.10.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 547/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.9.2015 r. w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkaln Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont dachu budynku magazynowo-biurowego przy ul. Pod Lasem 50 B w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dn. 24.09.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w zakresie zagospodarowania terenu pasażu pieszego pomiędzy budynkiem ul.Gliwicka 1 a parkingiem Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont dachu budynku magazynowo-biurowego przy ul. Pod Lasem 50 B w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.09.2015
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.09.2015
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
rzut mieszkania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont mieszkania nr 19 po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morcinka 23b w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.09.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 513/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.09.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.08.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 501/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.8.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalneg Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.08.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.08.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul. Hetmańskiej 5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2015
Agata Traczyk
Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w mieszkaniu oraz docieplenia ścian i stropu przy ul. Długosza 4/2a w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.08.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.08.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.08.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 486/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.8.2015 r. w sprawie: użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Mieszkańców „GOLEJÓW – Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.08.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dn. 07.08.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedź na pytanie z dn. 05.08.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.08.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.08.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.07.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.08.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2015
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2015
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
opinia Miejskiego Konserwatora Zabytyków Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
pozwolenie na budowę Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
pozwolenie na budowę Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2015
Agata Traczyk
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.07.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.07.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.07.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 432/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 lipca 2015 rokuw sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.07.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 432/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 lipca 2015 rokuw sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2015
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania i docieplenia budynków przy Plac Pokoju 2 i 3 oraz przy ul. Żurawia 7 w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2015
Agata Traczyk
Remont mieszkania nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Borki 37 B w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Usunięcie załącznika zbiorcze zestawienie ofert w przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
Podłączenie budynku przy ul.Sobieskiego 22 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej instalacji c. Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2015
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 20.07.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.07.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.07.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.07.2015
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 10.07.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 10.07.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 10.07.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 10.07.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
projekt techniczny Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
Wykonanie boksu śmietnikowego dla bloku przy ul. Hibnera 44 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. Zebrzydowicka 2 i ul. Zgrzebnioka Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul.Morcinka 9 i 13 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy Pl. Kościelnym nr 1 i ul. Gliwickiej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. Powstańców 16 i 16a Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2015
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.07.2015
Agata Traczyk
uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2015
Agata Traczyk
pozwolenie na budowę budynku SWC Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2015
Agata Traczyk
Podłączenie budynku przy ul.Sobieskiego 22 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej instalacji c. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.07.2015
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.07.2015
Agata Traczyk
informacja o ponowym wyborze najkorzystnijeszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2015
Zenon Nowak
Kontakt Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.07.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.07.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2015
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2015
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 366/2015 Prezydeta Miasta Rybnika z dnia 30.06.2015 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.07.2015
Agata Traczyk
Roboty instalacyjne w budynkach - ul.Poligonowa 13,15,17 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2015
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 22.06.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 19.06.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2015
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.06.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.06.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2015
Agata Traczyk
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach ZSW w Rybniku przy ul.Rudzkiej 13 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2015
Agata Traczyk
Podłączenie budynku przy ul. Sobieskiego 15 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej instalacji c Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.06.2015
Agata Traczyk
informacja o ponowym wyborze najkorzystnijeszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2015
Agata Traczyk
Zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem ścian budynku przy Pl.Żołnierza 3 w Rybniku - dokończenie robót Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2015
Agata Traczyk
Roboty instalacyjne w budynkach - ul.Poligonowa 13,15,17 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.6.2015 r. w sprawie użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.6.2015 r. w sprawie użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie załącznika ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.06.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2015
Agata Traczyk
informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.06.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.06.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.06.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.06.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 305/2015 Prezydeta Miasta Rybnika z dnia 29.05.2015 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.05.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.05.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.05.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.05.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2015
Agata Traczyk
Roboty instalacyjne w budynkach - ul .Poligonowa 13,15,17 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.05.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Usunięto łącze Dokument usunięto
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja łącza Dokument usunięto
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Zmiana statutu Modyfikacja łącza Dokument usunięto
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja łącza Dokument usunięto
historia dokumentu
20.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie łącza Dokument usunięto
historia dokumentu
19.05.2015
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2015
Agata Traczyk
opinia Miejskiego Konserwatora Zabytyków Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2015
Agata Traczyk
dokumentacja rysunkowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2015
Agata Traczyk
Remont boksu śmietnikowego na terenie osiedla ADM II - montaż boksu przy ul. Czwartaków 2,4 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2015
Agata Traczyk
odpowiedz na pytanie z dnia 14.05.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2015
Agata Traczyk
odpowiedz na pytanie z dnia 14.05.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2015
Dariusz Poźniak
Mieszkania do zasiedlenia Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
15.05.2015
Dariusz Poźniak
Mieszkania do remontu Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
14.05.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 101/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania l Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul.Czwartaków 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
Remont balkonów budynku przy ul. Śniadeckiego 4 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
Remont balkonów budynku przy ul. I Brygady 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
Remont balkonów budynku przy ul. i Brygady 1 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2015
Agata Traczyk
Remont balkonów budynku przy ul. Lompy 6 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
Remont ław kominiarskich i kominów budynku przy ul. Lompy 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
Remont ław kominiarskich i kominów budynku przy ul. Lompy 4 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
Remont ław kominiarskich i kominów budynku przy ul.Śniadeckiego 2 w Rybniku. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul. Śniadeckiego 6 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul. Bogusławskiego 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 10 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2015
Agata Traczyk
Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul.Patriotów 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0044.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku Przetarg DZP.1121.0045.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Remont pomieszczeń wraz ze zmianą instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o. w budynku Administracji nr 2 przy ul. Patriotów 32w Rybniku - Boguszowi Przetarg DZP.1120.0042.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
,,Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku’’ Przetarg DZP.1120.0043.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Zad.1.„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację pasażu pomiędzy ul. Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul. Przetarg DZP.1120.0041.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynku przychodni przy ul. Hallera 8 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0039.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu oficyny budynku przy Rynek 1/ul.Kościelna 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0040.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Remont wiaty śmietnikowej przy ul. Poligonowej 13, 15, 17 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0037.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Zad.1.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania podwórza dla budynku przy ul. Barbary 19 w Rybniku – Niedobczycach. Zad. Przetarg DZP.1120.0038.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Justyna Kurzyńska
Remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego ze zmianą konstrukcji dachu w budynku przy Rynek 12 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0036.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2015
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 28.04.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 28.04.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dn. 24.04.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dn. 23.04.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Zagospodarowanie placu wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Paderewskiego 37 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Paderewskiego 35 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dn. 22.04.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dn. 22.04.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Paderewskiego 37 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Paderewskiego 35 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Paderewskiego 35 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2015
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.04.2015
Zenon Nowak
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2015
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 01.04.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.04.2015
Łukasz Oleś
Dział Techniczny
     P.O. Kierownika: Ewa Koch tel. (32) 429 48 63
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2015
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.3.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2015
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2015
Łukasz Oleś
Dział Techniczny
     kierownik tel. (32) 429 48 63
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2015
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.04.2015
Łukasz Oleś
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Janusz Bluszcz
     tel. (32) 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 27.03.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 27.03.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 27.03.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem 3 samochodów wraz z kierowcami na potrzeby ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 27.03.2015 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą do przewozu materiałów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszk Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.03.2015
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem 3 samochodów wraz z kierowcami na potrzeby ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2015
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2015
Agata Traczyk
dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2015
Agata Traczyk
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADMI i ADMII Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem 3 samochodów wraz z kierowcami na potrzeby ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Agata Traczyk
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą do przewozu materiałów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszk Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2015
Łukasz Oleś
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2015
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2015
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 599 / XLIV / 2009Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność M Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.03.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2015 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Łukasz Oleś
e-kartoteka Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
17.03.2015
Łukasz Oleś
e-kartoteka URL=https://www.e-kartoteka.pl/"> Dokument usunięto
historia dokumentu
17.03.2015
Łukasz Oleś
e-kartoteka Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Świadczenie usług w zakresie sprzątania powierzchni wspólnych w budynku usługowo-biurowym przy Rynek 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0035.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej w budynku administracji ADM 2 w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Patriotów Przetarg DZP.1120.0033.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 13, w wyniku którego powstaną lokale Przetarg DZP.1120.0034.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Przegląd techniczny urządzeń gazowych w lokalach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie Przetarg DZP.1120.0030.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0029.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
,,Remont elewacji budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Hallera 9 i 11 w Rybniku’’ Przetarg DZP.1120.0025.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem ścian budynku przy Plac Żołnie Przetarg DZP.1120.0031.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Słonecz Przetarg DZP.1120.0032.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont i przebudowa 2 budynków mieszkalnych w Rybniku przy ul. Gen. Andersa 40A i 44 A w wyniku którego powstanie 12 lokali socjalnych z podziałem Przetarg DZP.1120.0024.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. w budynkach przy ul. Sobieskiego nr 14, 15, 20, 22, ul. Gliwickiej nr 1, ul. Powstańc Przetarg DZP.1120.0026.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej w budynku administracji ADM 2 w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Patriotów Przetarg DZP.1120.0027.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Dostawa pieców kaflowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0028.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 33 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0023.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul.Poligonowej 13 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0021.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Lompy 6 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0022.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0019.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Astronautów 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0020.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynku mieszkalnym Pl. Pokoju 3 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0018.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0017.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Zad. 1.Prowadzenie serwisu urządzeń kotłowni wraz zasobnikiem ciepłej wody w budynku administracyjnym ZGM w Rybniku przy ul. Patriotów 32. Zad. 2 Przetarg DZP.1120.0016.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem ścian budynku przy Pl. Żołnierza 3 w Rybniku - Boguszowicach Przetarg DZP.1120.0012.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Dostawa drewnianych materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0015.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Odbiór odpadów w postaci środków ochrony osobistej obrony cywilnej. Przetarg DZP.1120.0014.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0013.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Remont w budynku Administracji nr 2 w Rybniku - Boguszowicach przy ul. Patriotów 32 - Etap I: Wymiana stolarki okiennej Przetarg DZP.1120.0011.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Pielęgnacja drzew na terenie administrowanym przez ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0009.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Modernizacja placów zabaw w dzielnicy Boguszowice - dostawa i montaż urządzeń zabawowych Przetarg DZP.1120.0010.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Zad. 1.Zakup płytek ceramicznych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Zad. 2.Zakup cegły, płytek i zaprawy szamotowej na potrze Przetarg DZP.1120.0007.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0008.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Zakup detektorów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0004.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Zakup wodomierzy na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0006.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0003.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0005.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Zakup wodomierzy wraz z montażem do mieszkań komunalnych Przetarg DZP.1120.0001.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.03.2015
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Przetarg DZP.1120.0002.2014 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2015
Agata Traczyk
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=56252&rok=2015-03-13 Usunięcie załącznika http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=56252&rok=2015-03-13 w przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2015
Agata Traczyk
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=56252&rok=2015-03-13 Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2015
Agata Traczyk
Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul.Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2015
Agata Traczyk
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=54884&rok=2015-03-12 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 12.03.2015 r. + przedmiary dodatkowe Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2015
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.03.2015
Łukasz Oleś
Informacja Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.03.2015
Łukasz Oleś
Informacja Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
Kontakt Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Agata Traczyk
Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul.Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.03.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 10.03.2015 i 11.03.2015 +przedmiary dodatkowe,plan sytuacyjny terenu,pozwolenia na budowe Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.03.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
Mieszkania do remontu Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
Mieszkania do zasiedlenia Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2015
Łukasz Oleś
MIeszkania do zasiedlenia Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
10.03.2015
Agata Traczyk
Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul.Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.03.2015
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2015 i 05.03.2015 + przedmiary uzupełniające, zestawienie stolarki, wytyczne konserwatora Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.03.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 106/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2015 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 106/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2015 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.03.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2015 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.03.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2015 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.03.2015
Agata Traczyk
Oświadczenie projektanta ul. Wolna 16 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2015
Agata Traczyk
Oświadczenie projektanta ul.Wolna 14 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2015
Agata Traczyk
Dokumentacja przetargowa ul. Wolna 16 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2015
Agata Traczyk
Dokumentacja przetargowa ul. Wolna 14 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2015
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2015
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2015 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.03.2015
Agata Traczyk
Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul.Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.02.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowe Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.02.2015
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.02.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.02.2015
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2015 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.02.2015
Łukasz Oleś
Lista osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2015 rok Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.02.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.02.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 55/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.1.2015 r. w sprawie użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.01.2015
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.01.2015
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 47/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.1.2015 r.w sprawie miany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Pr Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.01.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.01.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.01.2015
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.01.2015
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 21/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12.1.2015 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczeg Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.01.2015
Agata Traczyk
Świadczenie usługi dystrybucji przesyłu energii elektrycznej do budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Wprowadzenie ogłoszenia Pobierz dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
Załącznik do zarządzenia Modyfikacja łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
Załącznik do zaarządzenie Modyfikacja łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
Załącznik do zaarządzenie Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.01.2015
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 634/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2014
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2014
Zenon Nowak
Lista osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2015 rok Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2014
Zenon Nowak
Lista osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2015 rok Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.12.2014
Zenon Nowak
Lista osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2015 rok Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.12.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.12.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.12.2014
Łukasz Oleś
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.12.2014
Łukasz Oleś
Wydatki 2014 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2014
Łukasz Oleś
Projekt listy osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2015 rok Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.12.2014
Łukasz Oleś
Projekt listy osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2015 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.12.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.12.2014
Łukasz Oleś
Zarządzenie nr 589/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/20 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2014
Agata Traczyk
Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. Przemysłowej 17, 17a,19, 19 Wprowadzenie ogłoszenia Pobierz dokument
historia dokumentu
27.11.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
27.11.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wprowadzenie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
20.11.2014
Łukasz Oleś
Informacja Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.11.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.11.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.11.2014
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.11.2014
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2014 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.11.2014
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2014 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.11.2014
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.11.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.11.2014
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.11.2014
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.11.2014
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.11.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 557/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.10.2014 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2014 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.11.2014
Agata Traczyk
informacja o ponowym wyborze najkorzystnijeszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2014
Agata Traczyk
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2014
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 27.10.2014 r. i 28.10.2014 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.10.2014
Agata Traczyk
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.10.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.10.2014
Agata Traczyk
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.10.2014
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2014
Agata Traczyk
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2014
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 22.10.2014 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2014
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2014
Agata Traczyk
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - ADM I z dojściem do i wokół budynków. Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.10.2014
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 20.10.2014 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.10.2014
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 20.10.2014 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.10.2014
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.10.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.10.2014
Dariusz Poźniak
dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2014
Dariusz Poźniak
dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2014
Agata Traczyk
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2014
Agata Traczyk
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - ADM I z dojściem do i wokół budynków. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2014
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.10.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2014
Łukasz Oleś
Lista osób uprawnionych do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 31 A z programu "MIESZKANIA DLA MŁODYCH" Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.10.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Pielęgnacja drzew na terenie administrowanym przez ADM I, ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0045.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Odbiór odpadów komunalnych na sortownię z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0044.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku administracyjnym przy ul. Patriotów 32 w Rybniku - Boguszowicach Przetarg DZP.1120.0042.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Wykonanie docieplenia ściany południowej budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0041.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Rozdział instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz zmiana układu zasilania nowego przyłącza energetycznego dla budynku mieszkalnego przy ul. Śnia Przetarg DZP.1120.0040.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 1 Przetarg DZP.1120.0043.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0039.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Pielęgnacja drzew na terenie administrowanym przez ADM I, ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0038.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Zad. 1.„Usługa monitorowania systemu alarmowego i działania grupy interwencyjnej dla budynku przy ul. Dworek 12 w Rybniku’’ Zad. 2. „Usługa Przetarg DZP.1120.0036.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0037.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0035.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.10.2014
Justyna Kurzyńska
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0035.2013 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.10.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.10.2014
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 498/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.9.2014 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.09.2014
Agata Traczyk
informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.09.2014
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.09.2014
Agata Traczyk
schemat stolarki okiennej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.09.2014
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.09.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.09.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.09.2014
Agata Traczyk
Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym przy ul. Białych 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.09.2014
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2014
Łukasz Oleś
Projekt listy osób uprawnionych do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 31 A z programu "MIESZKANIA DLA MŁODYCH" Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2014
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2014 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2014
Łukasz Oleś
Lista dodatkowa osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali tworzących mieszkaniowy zasób Miasta na rok 2014 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.09.2014
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.09.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.09.2014
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.09.2014
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.09.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1121.0045.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.09.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1121.0045.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2014
Agata Traczyk
dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2014
Agata Traczyk
Modernizacja pasażu pomiędzy ulicą Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul.Brudnioka w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.09.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.09.2014
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 455/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.8.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.09.2014
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1121.0045.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.09.2014
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.08.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 449/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.8.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.08.2014
Zenon Nowak
Uchwały Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.08.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 449/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.8.2014 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.08.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 449/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.8.2014 r. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.08.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 449/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.8.2014 r. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.08.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 449/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.8.2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 330/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2014
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2014
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1121.0045.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1121.0045.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2014
Agata Traczyk
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2014
Agata Traczyk
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.08.2014
Agata Traczyk
,,Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku’’ Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.08.2014
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.08.2014
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.08.2014
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.08.2014
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.08.2014
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.08.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 440/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.8.2014 r. w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcz Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.08.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 440/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.8.2014 r. w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcz Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.08.2014
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 44/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.8.2014 r. w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.08.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.08.2014
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 14.08.2014 + przedmiar uzupełniający Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.08.2014
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 436/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12.8.2014 r. w sprawie: obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych poło Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.08.2014
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 13.08.2014 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
Remont pomieszczeń wraz ze zmianą instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o. w budynku Administracji nr 2 przy ul. Patriotów 32w Rybniku - Boguszowi Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
uzupełnienie dokumentacji-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dnia 08.08.2014 r i 11.08.2014 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna, inwentaryzacja inst. odgr. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna, inwentaryzacja inst. odgr. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
,,Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
Remont pomieszczeń wraz ze zmianą instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o. w budynku Administracji nr 2 przy ul. Patriotów 32w Rybniku - Boguszowi Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2014
Katarzyna Wójtowicz
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.08.2014
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 407/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.7.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.08.2014
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.08.2014
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.08.2014
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie: wdrożenia weryfikacji sposobu wyko Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynku przychodni przy ul. Hallera 8 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dnia 29.07.2014 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dnia 29.07.2014 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2014
Łukasz Oleś
Wnioski Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
Zad.1.„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację pasażu pomiędzy ul. Sobieskiego 15 a parkingiem przy ul. Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2014 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.07.2014
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.07.2014
Łukasz Oleś
Regulamin rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.07.2014
Łukasz Oleś
Regulamin rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2014
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Usunięcie załącznika specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu DZP.1120.0041.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu oficyny budynku przy Rynek 1/ul.Kościelna 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
koncepcja przebudowy pasażu (dot. Zad. 1. i Zad. 2.) Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2014 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2014
Agata Traczyk
koncepcja przebudowy pasażu Modyfikacja załącznika do prz