Struktura ZGM


 • Dyrektor Artur Gliwicki
       tel. 32 429 48 61


 • Zastępca Dyrektora Andrzej Waliszewski
       tel. 32 429 48 61


 • Główna księgowa Lucyna Ojcowicz
       tel. 32 429 48 76


 • Dział Zamówień Publicznych i Umów
       kierownik: Justyna Kurzyńska tel. 32 429 48 65


 • Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
       kierownik: Alina Czapkiewicz tel. 32 429 48 90


 • Stanowisko ds. bhp
       Jacek Reclik tel. 32 429 48 98


 • Obrona Cywilna i Ochrona
       Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59


 • Dział Rozliczeń
       kierownik: Jacek Podleśny tel. 32 429 48 93


 • Biuro Radców Prawnych
       tel. 32 429 48 67


 • Dział Windykacji
       kierownik: Justyna Rener tel. 32 429 48 94


 • Administracja Domów Mieszkalnych
       ADM1 - kierownik: Mariusz Figura tel. 32 429 48 81
       ADM2 - kierownik: Krzysztof Pękała tel. 32 422 02 21


 • Dział Gospodarczy
       kierownik: Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59


 • Dział Informatyki
       Informatyk: Jacek Krakos tel. 32 429 48 75


 • Dział Techniczny
       Kierownik: Janusz Bluszcz tel. 32 429 48 63


 • Dział Finansowo-Księgowy
       kierownik: Alina Bisek tel. 32 429 48 78


 • Dział Lokalowy kierownik:
  Janina Ossa tel.: 32 429 48 69       Archiwum